Välkommen till Öberg & Associés

EU- och konkurrensrättsboutiquen

Advokatfirman Öberg & Associés är den första boutiquebyrån i Norden särskilt inriktad mot EU- och konkurrensrätt.

 

Vi ger även råd och processar i frågor om gränsöverskridande och europeisk arbetsrätt.

 

Utöver  domstolsprocesser och traditionell juridisk rådgivning inom vår nisch, anlitas vi i stor utsträckning  i frågor som rör lagstiftnings- och regulatoriskt arbete inom Europeiska unionen och i Sverige.